al contingut a la navegació Informació de contacte

El municipi en xifres

Puigverd de Lleida és un municipi de la comarca del Segrià, situat a la Vall de la Femosa i a 12km de la ciutat de Lleida. La població és distribueix entre un únic centre urbà i diverses urbanitzacions amb habitatges de primera i segona residència.

El municipi compta amb els serveis públics de l'escola, llar d'infants, consultori mèdic, biblioteca, llar de jubilats, pistes esportives, camp de futbol i piscines municipals. Té cobertura de banda ampla i parades de transport públic.

En l'àmbit de serveis i empreses compta amb dues oficines bancàries, tres bar-restaurants, dos comerços d'alimentació i altres productes, tres perruqueries, serveis d'estètica, fusteries, constructors, gestories, assegurances, tallers mecànics i empreses industrials (agroalimentàries i de transport ferroviari). [Nota: pendent de revisió]

Dades IDESCAT :

 - Superfície del terme municipal: 12,51 km quadrats.

- Població: 1.355 habitants

- Altitud sobre el nivell del mar: 219 metres. La placa informativa va ser robada de l'estació del ferrocarril.

- Comunicacions: accés a les principals línies de ferrocarril i els eixos viaris del país que garanteixen arribar en menys d'1,5 - 2 hores a Barcelona, al Pirineu i a la costa mediterrània.

- Telecomunicacions: hi ha cobertura d'internet i telefonia mòbil a tot el terme municipal. En aquests moments s'està instal·lant la fibra òptica (2020). Més informació aquí.

- Localització d'acord amb la longitud i la latitud

Longitud: 0,734728 graus

Latitud:41,544831 graus

- Transport públic

Estació de ferrocarril (Línia Lleida - Tarragona - Barcelona). Horaris aquí.

Parades d'autobús (Àrea de Lleida - ATM). Horaris aquí.

Autoritat Territorial de Mobilitat. Informació aquí.

Mou-te per Catalunya i el món amb transport públic i privat. Prem aquí.

Puigverd de Lleida

Codi
251826
Comarca
Segrià
Població
1.395
Superfície
12,51
Densitat
111,5
Altitud
219

Superfície (km²)

Municipi
12,51
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
111,5
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
724
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
671
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.395
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
189
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
944
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
210
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
52
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.395
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
105
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
505
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
97
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
724
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
84
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
439
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
113
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
35
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
671
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.136
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
122
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
137
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.395
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.288
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
107
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.395
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
659
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
65
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
724
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
629
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
42
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
671
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
17
Comarca
4.244
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
19
Comarca
4.090
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
36
Comarca
8.334
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
1.398
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
-185
Comarca
-1.034
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
1.213
Comarca
211.354
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
86,8
Comarca
99,5
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
220
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
34,1
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
827
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
765
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
7
Comarca
1.592
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
7
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
6
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
13
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
12
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
108
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
135
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
120
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
99
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
45
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
507
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
111
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
18
Comarca
4.956
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
102
Comarca
14.388
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
189
Comarca
25.785
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
72
Comarca
12.498
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
21
Comarca
1.941
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
507
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
18
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
19
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
17
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
21
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
16
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
17
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-4,29
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
10,74
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
5,73
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.411
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.276
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.317
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
984
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.417
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
10
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
14,8
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
33
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
25
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
27,2
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.054
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
77,1
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.059
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
58,4
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.043
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
73,2
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.050
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
76,6
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
639
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
60
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
699
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
468
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.167
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
390
Comarca
49.920
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
310
Comarca
40.910
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
700
Comarca
90.830
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
740
Comarca
96.665
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.645
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
160
Comarca
7.440
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
6.225
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
45
Comarca
75.815
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
215
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
2.915
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
1.630
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
9.790
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
100
Comarca
15.160
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
40
Comarca
16.820
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
24.265
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
85
Comarca
25.340
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.700
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
215
Comarca
91.125
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
24
Comarca
7.386
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
329
Comarca
46.130
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
935,42
Comarca
1.136,18
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
125
Comarca
19.807
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
151
Comarca
20.892
Catalunya
795.474

Total

Municipi
276
Comarca
40.699
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
1,7
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0,8
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
6,9
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
27,8
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,7
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
37,9
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
13
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
24,9
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
37,9
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
507
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
246
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
753
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
67,3
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
408
Comarca
57.807
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
57
Comarca
17.127
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
45
Comarca
5.721
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
507
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
11,2
Comarca
21,2
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
9
Comarca
4.896
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
45
Comarca
9.672
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
99
Comarca
32.436
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
120
Comarca
18.576
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
231
Comarca
14.313
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
759
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
507
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
102,6
Comarca
91,2
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
22.062
Comarca
3.483.464
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
15.987
Comarca
16.502
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
87,1
Comarca
89,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
959
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
38.931
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
327
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.874
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.207
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
762
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
2
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
763
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
166
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
127
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
36
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
45
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
336
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
51
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
762
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
72
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
24.676
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
821
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
126
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
188
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
57
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.192
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,77
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
77,6
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
6
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
234,79
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74