al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació fiscal

Documents municipals sobre impostos, taxes i hisenda

En aquesta secció la ciutadania disposa de la informació sobre impostos, taxes i preus públics municipals amb les seves corresponents bonificacions i exempcions.

 • Bonificacions i exempcions: els contribuents i usuaris que vulguin gaudir de les bonificacions i exempcions contemplades a les ordenances fiscals cal que ho sol·licitin a l'Ajuntament d'acord amb els tràmits aprovats.

 • En cas de dubtes podeu sol·licitar informació per l' e-Tram  o enviar un correu a ajuntament@puigverdlleida.cat

Apartats:

1. Calendari fiscal 2021: calendari fiscal de la recaptació en voluntària dels impostos i taxes de notificació col·lectiva i cobrament periòdic de l’Ajuntament
de Puigverd de Lleida, corresponent a l’exercici 2021.

2. Llistat d'ordenances fiscals vigents: impostos, taxes i preus públics amb les seves bonificacions i exempcions.

 1. IBI. Premeu aquí

 2. IAE. Premeu aquí

 3. Vehicles -IVTM. Premeu aquí

 4. Plusvàlua - IVTNU. Premeu aquí

 5. Obres - ICIO. Premeu aquí

 6. Cementiri. Premeu aquí

 7. Aigua, gas i llum. Premeu aquí

 8. Clavegueram. Premeu aquí

 9. Escombraries (Porta a Porta). Premeu aquí

 10. Expedició de documents administratius. Premeu aquí

 11. Piscines municipals. Premeu aquí

 12. Llar d'Infants. Premeu aquí

Document Actions