al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació fiscal

Documents municipals sobre impostos, taxes i hisenda

En aquesta secció la ciutadania disposa de la informació sobre impostos, taxes i preus públics municipals amb les seves corresponents bonificacions i exempcions.

 • Bonificacions i exempcions: els contribuents i usuaris que vulguin gaudir de les bonificacions i exempcions contemplades a les ordenances fiscals cal que ho sol·licitin a l'Ajuntament d'acord amb els tràmits aprovats.

 • Per a qualsevol dubte podeu sol·licitar informació per l' e-Tram  o bé enviant un correu a ajuntament@puigverdlleida.cat

Apartats:

1. Modificació ordenances fiscal per a l’any 2022 i següents

2. Calendari fiscal 2021: calendari fiscal de la recaptació en voluntària dels impostos i taxes de notificació col·lectiva i cobrament periòdic de l’Ajuntament
de Puigverd de Lleida, corresponent a l’exercici 2021.

3. Llistat d'ordenances fiscals vigents: impostos, taxes i preus públics amb les seves bonificacions i exempcions.

 1. IBI: Resum - Text aprovat

 2. IAE: Resum - Text aprovat

 3. Vehicles -IVTM. Resum - Text aprovat

 4. Plusvàlua - IVTNU:  Resum - Text aprovat

 5. Obres - ICIO: ResumText aprovat

 6. Cementiri: Resum - Text aprovat

 7. Aigua, gas i llum: Text aprovat

 8. Clavegueram: Resum - Text aprovat

 9. Escombraries (Porta a Porta): Resum - Text aprovat

 10. Expedició de documents administratius: Resum Text aprovat

 11. Piscines municipals: Resum - Text aprovat

  15. Llar d'Infants: Resum - Text aprovat

Notes:

1. La pàgina s'està actualitzant. Darrera actualització: 05/11/2021

2. Per a qualsevol dubte podeu sol·licitar informació per l' e-Tram  o enviar un correu a ajuntament@puigverdlleida.cat