al contingut a la navegació Informació de contacte

Puigverd s'adhereix a la Declaració de l'Emergència Climàtica

Actuació local i global per posar fre a la crisi mediambiental, social i econòmica

DIMARTS 17 NOVEMBRE 2020

L'Ajuntament de Puigverd de Lleida s'adhereix a la declaració de l’emergència climàtica

 

Informació:

17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i

Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya

 

L'Ajuntament de Puigverd de Lleida reconeix que el planeta, així com els éssers vius i els ecosistemes, es troben en greu perill. Prova d'això són els recents informes sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES i sobre l'escalfament global de 1,5 ºC de l'IPCC, que alerten d'un rumb que porta a l'extinció d'una gran part dels ecosistemes terrestres. Un milió d'espècies estan amenaçades per l'activitat humana. També s'està a la vora del punt de no retorn front al canvi climàtic. No respondre davant la crisi ecològica i civilitzatòria suposaria la mort de milions de persones, a més de l'extinció irreemplaçable d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra, donades les complexes interrelacions ecosistèmiques.

 

En aquest sentit acceptem la veritat de la crisi climàtica sobre la gravetat de la situació. Admetre les evidències científiques, així com el camí de reducció de les emissions necessari és l'única manera de protegir l'existència d'un futur per al municipi.

La ciutadania ha d'entendre la urgència i irreversibilitat d'aquesta lluita i l'Ajuntament de Puigverd de Lleida vol tenir un paper clau en la formació, educació i informació sobre la necessitat de posar fre a les emissions i realitzar una vital adaptació a les conseqüències de l'increment de la temperatura global.

 

Declarar l'emergència climàtica requereix assumir el compliment de compromisos polítics reals i vinculants, molt més ambiciosos que els actuals, amb la consegüent assignació de recursos per fer front a aquesta crisi. Un full de ruta vinculant capaç de garantir les reduccions de gasos d'efecte hivernacle anuals necessàries, abandonar els combustibles fòssils, apostar per una energia 100% renovable i reduir a zero les emissions netes de carboni com més aviat millor, de manera urgent i prioritària, en línia amb les indicacions de l'informe de l'IPCC per limitar l'augment de les temperatures globals a 1,5 ºC. Un estat d'emergència implica redirigir tots els recursos necessaris per afrontar la crisi climàtica, amb els problemes associats de tota mena que comporta.

 

La declaració d'emergència climàtica suposa iniciar un procés d'educació, formació i conscienciació a tota la població sobre la veritat de la crisi ecològica i l'enorme canvi necessari per frenar l'emergència. Davant d'aquesta emergència l'Ajuntament es compromet a iniciar aquest procés de transició i assegurar la plena consecució dels següents objectius generals, i a fer-ho amb polítiques inclusives i de justícia social, amb la participació activa de tots els sectors socials i especialment dels més vulnerables. Per tot això proposem la següent

  

L’Ajuntament de Puigverd de Lleida, d’acord a les evidències científiques abastament demostrades, declara a la ciutadania que ens trobem en una situació d’Emergència climàtica i ambiental global, sense precedents en la història de la humanitat i que, d’acord a aquest diagnòstic, reduir les emissions d’efecte hivernacle per evitar que la temperatura global s’elevi per damunt d’1,5 °C ha de ser una prioritat immediata en el període d’aquesta legislatura, per Puigverd de Lleida i per la Humanitat.

Per això, atenent a la responsabilitat de la nostra institució en protecció de la ciutadania i el medi ambient, considerem que aquesta declaració no es pot quedar en paraules, sinó que ha de venir acompanyada de compromisos polítics reals i vinculants per reduir a zero, no més tard del 2040, les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Per això caldrà ser més ambiciosos en els seus objectius i integrant-hi totes les polítiques.

També impulsarem de manera urgent i prioritària polítiques que possibilitin l’abandonament dels combustibles fòssils, apostant per una energia 100% renovable. Arribar a l’autoconsum elèctric 100% renovable, fomentar la mobilitat sostenible creant espais peatonals, fomentant l’ús de la bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants, o creant espais educatius i d’informació a la població sobre l’emergència climàtica.  

La justícia social i climàtica, la democràcia i la transparència han de ser pilars fonamentals de totes les mesures que s'apliquin, pel que creiem necessari crear un espai ciutadà amb mecanismes de presa de decisions de caràcter vinculant i amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades per l’Ajuntament. Així mateix també es podrien abordar les qüestions socials i els conflictes d’interessos d’acord a les necessitats i drets de tota la població, especialment dels sectors socials més vulnerables, per formar part activa de la solució mitjançant la democratització dels sistemes energètics, alimentaris, de transport, etc. En aquests processos s'ha de garantir la igualtat i la perspectiva de gènere en la presa de decisions.  

L’Ajuntament de Puigverd de Lleida traslladarà aquesta resolució a la resta de municipis, a la Diputació de Lleida, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol, així com a aquelles plataformes i federacions de municipis d’àmbits internacional en les que participa, amb la finalitat de promoure sinergies i cooperació mútua entre institucions i amb la ciutadania, conscient que l’objectiu de la mateixa no podrà ser assolit si no és fruit d’un canvi de polítiques a nivell local, nacional i internacional.