al contingut a la navegació Informació de contacte

Contractació de personal temporal a l'Ajuntament

Convocatòria de procés selectiu de personal laboral temporal (peó) i creació d’una borsa de trebal

DILLUNS 12 JULIOL 2021

Bases reguladores pel procés de selecció d’un lloc de treball de peó temporal i  creació d’una borsa de treball   per l´Ajuntament de Puigverd de Lleida, amb caràcter urgent:

 • Termini: fins el dia 22 de juliol de 2021 (inclòs).

 • Bases oficials: premeu aquí - BOP Lleida 132/12 juliol 2021
  • La informació d'aquesta notícia és un resum de l'edicte publicat al BOP.
 • Important: únicament són vàlides la informació i les bases que apareixen a l'edicte publicat al BOP. La notícia d'aquesta web és informativa.

 • Objecte i descripció del lloc de treball
  • Contractació amb caràcter laboral i temporal d’un peó, mitjançant concurs de mèrits pels treballs que es detallen a l’apartat 1.2 a l’indret de la Pena i la Serra del terme de Puigverd de Lleida i  la creació d’una borsa de treball.

 • Identificació del lloc de treball
  •  

   • Règim jurídic: personal laboral temporal: Contracte obra o servei determinat

    

   • Categoria professional: peó, subgrup

    

   • Dedicació: dedicació inicial prevista del 100% de la jornada ordinària, equivalent a 40 hores.
  •  
   • Retribucions: 1.200€ bruts (14 pagues)

    

  • Presentació de sol·licituds