al contingut a la navegació Informació de contacte

Millores als accessos del poble

Garantir la seguretat dels desplaçaments de vianants, esportistes i amb vehicle per la xarxa de camins i vials del terme

DILLUNS 24 AGOST 2020

Millores a l'entrada al poble pel carrer Sant Jordi, des de la carretera de Castelldans, amb una intervenció de consolidació i renovació del ferm de reg asfàltic. Una actuació estratègica pel fet que per aquest vial s'hi desplaça un elevat nombre de vehicles a motor, ciclistes i vianants, veïns i veïnes del poble que van a passejar i a córrer.

A més a més, aquesta millora també facilita l'accés segur al parc del Cementiri Vell, un espai on van a passejar-hi un bon nombre de persones del poble. Està previst dur-hi a terme intervencions de conservació de la jardineria, del mobiliari i del patrimoni cultural.

Les obres d'aquest tram del carrer Sant Jordi estan incloses en el pla anual de camins, per garantir la seguretat dels vehicles dels pagesos i la qualitat de la fruita que transporten.