al contingut a la navegació Informació de contacte

Informació fiscal més clara a la web

La ciutadania pot consultar les ordenances fiscals de les taxes, impostos i preus públics vigents

DIVENDRES 24 SETEMBRE 2021

Des d'ara els veïns i les veïnes de Puigverd tenen més fàcil l'accés a la informació sobre les taxes, impostos i preus públics aprovats per l'Ajuntament.

La web disposa d'una nova secció destinada a la informació fiscal, en la qual s'hi poden consultar les bonificacions i exempcions a que tenen dret els contribuents i les quotes a pagar.

Per tal de facilitar la consulta de cada una de les ordenances vigents, els contribuents poden escollir el resum o el text íntegre aprovat pel ple.

Aquesta informació s'anirà actualitzant d'acord amb els canvis dels imports a pagar i les bonificacions i exempcions.

Per accedir a la "Informació fiscal" premeu aquí