al contingut a la navegació Informació de contacte

Finalitza l'actualització dels límits del terme municipal

L'acord amb Artesa de Lleida posa fi al projecte iniciat fa més de 15 anys

DIMARTS 16 MARÇ 2021

El dia 19 de gener de 2021 va finalitzar l'actualització dels límits del terme municipal de Puigverd a la realitat geogràfica actual. Les línies vigents dataven dels anys 20 del segle XX.

L'acord signat forma part del projecte de delimitació municipal endegat i executat per la Generalitat de Catalunya a partir del 2005, i que ha comptat amb la participació i el vistiplau de cada un dels municipis limítrofs afectats, en el nostre cas serien els ajuntaments d'Artesa, Castelldans, Juneda i Torregrossa. La Generalitat s'ha fet càrrec de l'execució i del cost dels treballs tècnics.

Aquest dia de gener, l'alcaldessa de Puigverd i l'alcalde d'Artesa, amb d'altres representants d'ambdós ajuntaments, van signar l ́acta de delimitació entre els nostres termes, la Generalitat hi estava representada pel tècnic designat per la Direcció General d’Administració Local i per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Tal i com diu l'acta oficial de delimitació, l'acord de fixació del límit municipal es fonamenta en:

"Els representants dels ajuntaments d’Artesa de Lleida i de Puigverd de Lleida accepten les coordenades UTM reals de la fita primera (F1), sisena (F6), setena (F7), novena (F9), desena (F10), onzena (F11), dotzena (F12) i tretzena (F13), localitzades sobre el terreny, i les coordenades UTM teòriques de les fites restants. Així mateix, acorden adaptar el traçat de la línia de terme a la realitat geogràfica existent, concretament ajustant la línia de terme a les partions de finca que actualment hi ha enlloc de les línies rectes que es van reconèixer a l’acta històrica, i acorden modificar el traçat entre les fites F12-F13 a la zona coneguda com la Serra"

Al ple de 8 de març de 2021, l'acord va tenir el suport dels 5 regidors/es de Tots Fem Puigverd i Alternativa per Puigverd i l'abstenció dels 4 membres del grup municipal Junts per Puigverd.

Documents tècnics a la vostra disposició

Imatge de la reunió dels ajuntaments de Puigverd i d'Artesa per acordar l ́acta de delimitació entre ambdós termes. Puigverd de Lleida a 19 de gener de 2021.