al contingut a la navegació Informació de contacte

Convocatòria per a personal temporal a l'Ajuntament (Estiu)

Lloc de treball: auxiliar administratiu a la secretaria de l'Ajuntament

DILLUNS 06 JULIOL 2020

CONVOCATÒRIA PER A PERSONAL TEMPORAL A L'AJUNTAMENT (Estiu)

ℹ️ Lloc de treball: auxiliar administratiu a la secretaria de l'Ajuntament

ℹ️ Període a cobrir: vacances d'estiu del personal de secretaria

ℹ️Termini per presentar la sol·licitud: fins el dia 15 de juliol

ℹ️ Presentació de la documentació: secretaria de l'Ajuntament i eTram ((https://ja.cat/cWO8s))

ℹ️ Documentació requerida: el currículum, on hi consti l’experiència, cursos de formació i/o titulacions acadèmiques, així com la seva acreditació.

ℹ️Més informació i consultes: 973167011 - eTram (https://ja.cat/cWO8s) - ajuntament@puigverdlleida.cat