al contingut a la navegació Informació de contacte

Contractació de 2 peons de manteniment de piscines i cobertura de vacances

Les sol·licituds poden presentar-se fins el 14 de juliol de 2021

DIMARTS 06 JULIOL 2021

L’Ajuntament de Puigverd de Lleida necessita proveir, amb caràcter de màxima urgència i mitjançant contractació temporal:2 contractes d’obra i servei de peó.

  • Termini de presentació: fineix el dia 14 de juliol de 2021.
  • Tota la informació oficial al BOP de Lleida: premeu aquí
  • On presentar la documentació: presencial a les oficines de l'Ajuntament (Pl. Major, 7, 25513 Puigverd de Lleida) i telemàticament a e-Tram


Les condicions generals de contractació i selecció, els requisits dels aspirants i les condicions de
presentació es poden consultar al BOP de Lleida:

Lloc de treball: Peó per treballs a les Piscines Municipals i cobertura vacances peons municipals

Número de contractes: 2 contractes d’obra i servei de peó.

Tipus de contracte: obra o servei.
Durada: període d’estiu.
Jornada: completa.
Retribució bruta: 1.200 euros, aproximadament.


Criteris de selecció i barem (prem aquí): consisteix en la valoració del currículum dels/de les aspirants, d’acord amb un barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació de sol·licituds. Els mèrits no acreditats degudament de forma documental no seran tinguts en consideració pel Tribunal qualificador.