al contingut a la navegació Informació de contacte

Comunicat sobre les actuacions al parc de les piscines

Mesures correctores a la zona arbrada i reubicació del parc infantil

DIVENDRES 18 SETEMBRE 2020

COMUNICAT DE L'AJUNTAMENT SOBRE LES ACTUACIONS AL PARC INFANTIL I A LA ZONA DE PÍCNIC DE LES PISCINES

L’Ajuntament emet aquest comunicat amb la voluntat d’evitar confusions i donar una informació directa i real de les actuacions que s’estan duent a terme a la zona lúdica i esportiva de les piscines.

L’Ajuntament està duent a terme un pla d’actuació per solucionar diverses patologies que posen en perill la integritat dels usuaris del parc i les estructures i instal·lacions municipals a la zona del parc i del pícnic, com serien:

-  Els problemes d’evacuació d’aigua en aquesta zona provoquen la inundació del parc cada cop que plou, esdevenint inutilitzable durant dies.

- Les arrels dels arbres estan ocasionant danys estructurals a les instal·lacions públiques, com la pista de tennis, les escales d’accés a la pista, els murs de la zona del parc i el moviments de diferents elements del parc (taules, bancs i faroles).

- Diversos arbres s’estan inclinant sobre elements estructurals públics (magatzem de bombeig i reg) i les seves arrels dificulten la mobilitat a la zona.

Així doncs, l’eliminació i tractament d’aquells elements que estan causant o que representen un risc, tant per a les persones com pels bens públics, queda justificada per garantir la seguretat dels nostres veïns i veïnes i la conservació de les diferents infraestructures públiques.

El fet que les moreres ja tinguin una mida important garanteix l’ombra en aquest espai i, al mateix temps, afavorirem el seu creixement al tenir més sòl disponible.

La reubicació dels elements que s’han tret del parc infantil és del tot necessària per tal de poder dur a terme les actuacions amb seguretat. Aquests es traslladaran al parc de l’esplanada de la Llar Social, enlloc de deixar-los a un magatzem mentre durin els treballs.

Donat que la Covid 19 implica l’ús diari, a petició de l’equip docent de l’Escola Sant Jordi, per part dels diferents alumnes de l’escola, de la zona del parc de la Llar Social a l’hora de l’esbarjo, de moment, es reubica en aquell indret el parc infantil que s’ha desmuntat de la zona de pícnic.

Les actuacions en aquest espai no són un caprici de l’actual equip de govern sinó una acte de responsabilitat.

Ajuntament de Puigverd de Lleida, a 18 de setembre de 2020