al contingut a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari

Llar de Jubilats tindrà lloc la sessió de ple ordinari a les 20.00 del vespre. ATENCIÓ: Aforament limitat. Cal prendre les mesures de seguretat respecte a la COVID.

PLE ORDINARI

L'ajuntament fa saber que dimecres 30 a la Llar de Jubilats tindrà lloc la sessió de ple ordinari a les 20.00 del vespre. 

ATENCIÓ: Aforament limitat. Cal prendre les mesures de seguretat respecte a la COVID.

ORDRE DEL DIA

PRIMER: Aprovació de l’acta de la sessió  de data 5 d´octubre de 2020.

 SEGON: Aprovació de la comptatibilitat per a impartir cursos de formació (Sra. Ester Torrent Pellisé) .

 TERCER: Moció presentada pel grup Junts per Puigverd: Moció de denúncia a la denegació del tercer grau.

 QUART: Donar compte dels decrets d´alcaldia.

 CINQUÉ: Informacions d´alcaldia.

 SISÈ: Assumptes d´ugència.

 SETÈ: Precs i preguntes.

Llar de Jubilats